THÔNG BÁO TẠM NGƯNG DỊCH VỤ

Chúng tôi đã tạm ngưng dịch vụ.

Mọi thắc mắc xin inbox vào page vào page: https://www.facebook.com/search/top?q=otpsim.com Hoặc vào fb tìm kiếm ghi otpsim.com xong inbox

Thông tin về số dư/ Yêu cầu hoàn số dư xem tại trang cá nhân http://otpsim.com/account/info

--------------

You inbox the page: https://www.facebook.com/search/top?q=otpsim.com Or go to facebook to search otpsim.com and inbox me for help

Your account balance till availale at http://otpsim.com/account/info